ניהול כלכלי לשירותי מחשוב (Financial Management for IT Services)

אחד האתגרים המורכבים ביותר בעולם מערכות המידע הוא הניסיון להבין את התפלגות ההוצאות על מחשוב ותקשורת והאופן שבו הן משפיעות על הארגון. במילים אחרות, מדובר בניסיון להבין כמה עולה לגוף מערכות המידע, לספק כל אחד מן השירותים העסקיים לכל אחת מהיחידות העסקיות בארגון. לשם ההמחשה, נסו למלא את הטבלה הבאה עבור הארגון שלכם:

process

 

 

 

כפי שתיווכחו לדעת, מדובר במשימה די מורכבת. היכולת להעריך את עלות אספקת השירותים ליחידות העסקיות בארגון דרושה כדי לוודא כי סדרי העדיפויות של הארגון משתקפים גם בחלוקת המשאבים של אגף מערכות המידע. חלוקה כזו גם תאפשר למנהל מערכות המידע (מנמ”ר) להציג את תקציבו כנגזר ישירות מהדרישות העסקיות של היחידות העסקיות בארגון, כך שתקציב אגף מערכות המידע הוא למעשה חלק מתקציבה של כל אחד מהיחידות העסקיות האחרות, המוקצה לטובת אספקת מערכות מידע לאותה יחידה עסקית.

רבות מן ההוצאות הקשורות למערכות מידע נוגעות לפריטי תצורה (Configuration Items) ריכוזיים (כגון נתבים ומכונות אחסון) ולכן קיים אתגר של ממש ביכולת למפות ולפזר עלויות אלו על פני השירותים העסקיים והיחידות העסקיות השונות. שיטת ITIL מאפשרת לבצע זאת:

danbert   ניהול ספקים (Supplier Management) – באמצעות תהליך זה, ניתן לנהל את כל הספקים ואת כל החוזים מול אותם ספקים. כל חוזה מגדיר את אופן התשלום, סוג פריט התצורה עבורו הוא משולם, ואת משך הזמן שעליו יש לפרוס את ההוצאה. בנוסף, ניתן להגדיר האם מדובר בהוצאות (OpEx) תפעול או מחקר ופיתוח (CapEx). בהתאם לחוזים אלו, ניתן לרשום שורות הוצאה (Expense Lines) על כל אחד מפריטי התצורה מן הסוג המוגדר, בתדירות המוגדרת בחוזה (לדוגמה: פיזור עלויות החשמל של חוות השרתים באופן אחיד על פני כל מכונות האחסון, או פיזור של עלויות רישוי מערכת ההפעלה על כל השרתים בהם מותקנת מערכת הפעלה מסוג זה).

danbert   ניהול נכסים ותצורה (Service Asset & Configuration Management) – באמצעות תהליך זה, מנוהלים הקשרים בין כל פריטי התצורה אחד לשני והאופן שבו הם משפיעים על השירות. על סמך קשרי התצורה ניתן לפזר את העלויות של פריטי התצורה השונים על השירותים העסקיים לפי מפתחות העמסה.

danbert   ניהול קטלוג השירותים (Service Catalog Management) – באאמצעות תהליך זה, ניתן לפזר את העלויות של השירותים העסקיים השונים על פני התהליכים העסקיים והיחידות העסקיות, שעבורן מסופקים שירותים אלה, לפי מפתחות העמסה.

process2

 

התרשים דלעיל מדגים כיצד משתלבים תהליכים אלו בניהול הכלכלי של מערכות המידע. בסופו של דבר, בהתבסס על הלוגיקה שתוארה לעיל, ניתן למלא את טבלת תקציב המחשוב, וכמובן להציג אותה גם בצורה גרפית בחתכים שונים.