arrow-left אסטרטגיית השירות (Service Strategy)

אסטרטגיית השירות בשיטת ITIL מספקת הנחיות כיצד להבין את המטרות העסקיות והצרכים האסטרטגיים של הארגון, ומהם לתכנן ולפתח מערך ניהול למחשוב, שיוודא אספקת שירותי מערכות מידע מתאימים. שלב זה במחזור החיים ממליץ למנהל מערכות מידע לתכנן תוכנית פעולה שתביא ערך עסקי לארגון וללקוחות המחשוב (המשתמשים). זו מחשבה עסקית: לחשוב כמו לקוח, לא כאיש מחשוב, ולהביא תועלת למרות אילוצי משאבים, יכולות, טכנולוגיה וכדומה. נדרש כאן תכנון וניהול אסטרטגי להקמת מערך מחשוב ממוקד בעסקים, על פיו מגדירים את אוגדן השירותים שיסופקו, מבוסס על הבנת צורכי הלקוחות, תוך עמידה במסגרת תקציב. כאן מוגדרים הקשרים בין הגוף המחשוב לארגון, וכיצד שומרים עליהם.

תהליכי אסטרטגיית השירות:

danbert ניהול האסטרטגיה לשירותי מחשוב (Strategy Management for IT Services)
danbert ניהול כלכלי לשירותי מחשוב (Financial Management for IT Services)
danbert ניהול אוגדן השירותים (Service Portfolio Management)
danbert ניהול הדרישות (Demand Management)
danbert ניהול הקשרים עם העסק (Business Relationship Management)

מאמרים בנושא אסטרטגיית השירות:

danbert מהו שירות?
danbert איפה הכסף?