ניהול נכסים ותצורה (Service Asset & Configuration Management)

אספקת כל שירות עסקי (Business Service) תלויה בפעילות המשולבת של מערכות ותשתיות טכנולוגיות רבות. אם נרצה לפרוט את המערכות והתשתיות לרכיבים יסודיים נגלה שקיימים למעשה שני סוגים של אבני בניין: נכסי שירות ופריטי תצורה. מכיוון שרבים נוטים להתבלבל בין השניים (ולא בכדי), החלטתי לבאר את המושגים לפי שיטת ITIL ולהסביר את ההבדלים ביניהם:

danbert   נכסי שירות (Service Assets) – נכסים המשמשים לאספקת השירות. רכיבים אלו לרוב נרכשו בכסף וקיים להם מיקום פיזי. מדובר לרוב בנכסים שנרכשו, כגון שרתים, מכונות אחסון וציוד תקשורת, למרות שניהול נכסים יכול להתייחס גם לרישיונות תוכנה למשל.

danbert   פריטי תצורה (Configuration Items; CIs) – פריטים שקשריהם הייחודים נחוצים לאספקת השירות (ובמילים אחרות: זמינות השירות תלויה בהם). פריטים אלו לא בהכרח נרכשו בכסף, ולא בהכרח קיימת להם ממשות פיזית (כגון רכיבי תוכנה, מאמרי ידע) אך חשוב לנהל אותם שמית, שכן כל פריט כזה קשור בסופו של דבר בקשרי תצורה לשירותים העסקיים, כך שלא ניתן להחליפו בפריט אחד מאותו הסוג מבלי לפגוע בזמינות השירות. נתוני פריטי התצורה והקשרים ביניהם מנוהלים במערכת ניהול התצורה (Configuration Management System; CMS) שמרכזה הוא בסיס הנתונים לניהול תצורה (Configuration Management Database; CMDB).

מההגדרות דלעיל עולה כי לא בהכרח קיימת סתירה בין ההגדרות. במילים אחרות, מרבית נכסי השירות הם גם פריטי תצורה ומרבית פריטי התצורה הם גם נכסי שירות. עם זאת, קיימים גם יוצאי דופן:
process8

danbert   נכסי שירות שאינם פריטי תצורה כדוגמת קורא כרטיסים, קורא טביעת אצבע, מצלמות אבטחת ומצלמות רשת. מדובר לרוב ברכיב “טיפש”, שאמנם הוא נחוץ לאספקת השירות, אם ננתק אותו ונחבר רכיב אחר במקומו מאותו סוג ודגם, השירות ימשיך לתפקד כרגיל. במובן זה מדובר בנכסים (הם נקנו בכסף, יש להם ממשות פיזית ומיקום), אך לא בהכרח חשוב לנהל אותם שמית כי הם תחליפיים. ייתכן כי מספיק לנהל את הכמות מכל סוג פריט בכל אחד מן המיקומים.

danbert   פריטי תצורה שאינם נכסים כדוגמת מאמרי ידע ואמנות שירות. מדובר בפריטים שתורמים באופן פרטני לשירות ולכל אחד תרומה ייחודית, אך אין להם בהכרח ממשות פיזית, הם לא נרכשו בכסף, ואין להם מיקום פיזי. עם זאת, משום שלכל אחד תרומה ייחודית והוא אינו בר החלפה, חייבים לנהל אותם שמית.

התרשים משמאל ממחיש את החפיפה החלקית בין פריטי תצורה ונכסי שירות. ניהול נכסים ותצורה (Service Asset & Configuration Management) הינו חלק מהעברת השירות לייצור (Service Transition), בעיקר בשל החשיבות של עדכון המידע בעת ביצוע שינוי (Change) והשימוש במידע לטובת הערכת השפעה (Impact Analysis) של שינויים מתוכננים.