arrow-leftסדנת “שחקים”

דנברט מציעה ללקוחותיה סדנת ניהול שירות בת שלושה ימים. הסדנה כוללת התנסות חוייתית, הממחישה למשתתפים את העקרונות של תפיסת ניהול השירות, כבסיס לכל תהליכי העבודה בעולם מערכות המידע. הסדנה נועדה להקנות למשתתפים הבנה בסיסית של העקרונות, התהליכים והמושגים העיקריים בשיטת ITIL.
ההתנסות כוללת סימולציה ייחודית שפותחה ע”י דנברט באמצעות סימולטור ייחודי המבוסס על עולם המחשוב של חברת התעופה הלאומית אל-על.

כפתור כניסה